lord Maitreya ostro sledovaná stopa

Kto je to Maitreya?

   Maitreya je vlastné meno hlavy duchovnej hierarchie. Je známy v ezoterických kruhoch ako „Učiteľ sveta“. Je predstavovaný ako „Očakávaný“, a to najväčšími svetovými náboženstvami - ako Kristus, Mesiáš, Krišna, imám Mahdi a Maitreya Buddha. Hovorca Maitreyu, bližšie nepredstavovaný, Benjamin Creme, je bielovlasý 73-ročný muž, vystupujúci na internetovej adrese lorda Maitreyu, ako aj na rôznych prednáškových turné. Už dlhé roky púta pozornosť svojimi podrobnými popismi zmien sveta, o ktorých hovorí, že „už sú na ceste“. Doslova hovorí: Naša planéta bude čoskoro počuť o osobe, ktorá sa volá „Učiteľ sveta“, a ktorého osobné meno je Maitreya, Vodca medzi majstrami múdrosti, ktorú predstavujú skupiny „mimoriadnych bytostí“, slúžiacimi ako strážcovia „božského plánu pre Zem“. Hovorca lorda Maitreyu Benjamin Creme hovorí, že Maitreya opustil Himalaje, kde žil vo svojom „samostvorenom“ ľudskom tele a dňa 19. júla 1977 odcestoval do Londýna, kde odvtedy pôsobí v juhoázijskej prisťahovaleckej komunite, pripravujúc sa na tzv. „Deň Deklarácie“.

Deň deklarácie

   Benjamin Creme tvrdí, že v tento deň sa lord Maitreya zjaví prostredníctvom celosvetovej televíznej siete (zrejme satelitnej - pozn. red.) a oznámi svoj plán. Bude učiť vybudovaniu novej civilizácie pre dobro všetkých. Benjamin Creme hovorí, že sa to môže stať v hociktorú dobu. Je to veľmi blízko - hovorí - môže to byť zajtra, o týždeň, o dva mesiace. O čom bude tento záhadný „záchranca“ učiť? Pripomeňme si ešte niekoľko známych javov:
   Podľa viacerých skutočností, s ktorými sa v posledných rokoch stretávame, rozvíjajú sa viaceré zaujímavé momenty. Týkajú sa najmä finančníctva a ekonomiky. Všetci vieme, že napriek dôrazu na trhové hospodárstvo a prepájaniu jednotlivých ekonomických systémov vo svete čoraz viac rezonuje nebezpečenstvo krízy a ekonomického kolapsu. Taktiež sme svedkami neúmerného zdôrazňovania priority peňazí, účelovosti kreditných kariet, kódov, existencií bánk, ktoré rastú aj u nás v prevedení doslova fyzických a finančných hradov. Podľa všetkého sa zdá, že vzájomné prepojnie - aké dnes aj v prípade Internetu presadzujú v ekonomike, ako aj v politike svetové tzv. integrujúce sily - toto prepojenie je ideálne na ovládanie národov a štátov. A to preto, aby sa urýchlil stav, v ktorom ovládajúci prinúti ovládaného k naplneniu svojho plánu. Odpoveď nám na to dáva samotný, Share international, mesaăník šíriaci Matreyove plány a myšlienky:

  Dr. Kurt Richebacher, bývalý vedúci ekonóm a „managing partner“ v nemeckej Dresdner Bank hovorí: „Deflačný ekonomický kolaps je pred nami. Tento kolaps spôsobí zrútenie sa svetových búrz a posunie nás do temného obdobia úsporných opatrení a finanănej disciplíny.
  
Ďalej  Richebacher hovorí, že americkí ekonómovia ignorujú fundamentálne zákony ekonómie v prospech matematických modelov a predstáv Wall Streetu v Londýne. Richebacher tvrdí, že bude nasledovať pokles výroby a neúmerný rast dlhov. Jediný zázrak americkej ekonómie je udivujúca vôľa konzumentov požičiavať si - hovorí a označuje tento fakt za skutočnosť, ktorá zatiaľ oddialila Maitreyov Deň Deklarácie. Podľa Richebachera - ako to uvádza „San Francisco Examiner“, USA, súčasné ekonomické pravidlá vytvorili finančnú „bublinu“, ktorej kolaps bude mať vážne následky. Podľa Los Angeles Time, aj súčasná internetová obchodná aktivita je „bublinou“ a pripomína mániu, typickú pre trhy, ktoré sú už pred celkovým zrútením.
    Čo je pre nás najzávažnejšie: Benjamin Creme, hovorca lorda Maitreyu hovorí: My taktiež vidíme kolaps ekonomickej totality. ekonomický systém, všeobecne založený na trhových silách sa približuje ku svojej smrti. Je tu taktiež tretia totalita, ktorú bude treba rozbiť - náboženská totalita.
   Religiózna totalita sa približuje k vrcholu svojej moci - hovorí Benjamín Creme - vidíme vzrast fundamentalistických skupín vo všetkých náboženstvách, aj v tolerantných vierach ako budhizmus a hinduizmus. Je to dnes veľmi výrazné v islame a tiež v kresťanstve. Náboženská totalita bude posledná, ktorá zmizne. Potom ľudstvo pozná po prvýkrát slobodu: politickú slobodu, ekonomickú slobodu, spravodlivosť a slobodu myslenia a viery.
   Čo myslí hovorca Maitreyu Benjamin Creme pod pojmom „náboženský fundamentalizmus“?
   V našich duchovných „zemepisných šírkach“ sa pod „fundamentalizmom“ v náboženskom duchu chápe najmä strikné dodržiavanie duchovných právd a dogiem, ktoré by práve dnes niekto rád zniesol zo sveta alebo ich aspoň spochybnil relativizmom - teda, že všetko je vecou pohľadu, resp. názoru. Medzi tieto fundamentálne náboženské skupiny z hľadiska Maitreyu (ako aj mnohých teológov) určite patria najmä mariánske hnutia a modlitebné zoskupenia. Tieto v prvom rade má na mysli, keď hovorí o „náboženskej totalite“.

„Spiritualita Maitreyu“?

   Aj tu nám dáva odpoveď sám hovorca Maitreyu Benjamin Creme: hovorí, že študoval písomnosti Heleny Blavatskej a Alice Baileyovej, ktorých knihy mali hlavný vplyv na celú tú rôznorodú škálu súčasných východných duchovných smerov, ktoré poznáme pod názvom New Age. Naši čitatelia sa už mohli s informáciami o New Age zoznámiť aj na stránkach našej M ROSY. „Madame“ Blavatsky, bola členkou šľachtického rodu z Ruska, a v roku 1875 založila v New Yorku „Teozofickú“ spoločnosť. Medzi iným učila, že ľudstvo sa má skontaktovať s duchovným nekonečnom pomocou vyšších bytostí, tzv. majstrov múdrosti. Alice Baileyová, ktorá sa odtrhla od teozofickej spoločnosti a založila vlastnú organizáciu „Arcane Soviety“, publikovala knihy, ktoré obsahovali tzv. diktované texty, obdržané od istého „majstra“, ktorý údajne predpovedal príchod novej civilizácie. Podľa profesorky náboženských štúdií na Loyola University v New Orleans Catherine Wessingerovej k vývoju duchovného prúdu New Age veľmi prispela britská feministka Annie Besantovej, ktorá bola prezidentkou Teozofickej spoločnosti v rokoch 1907-1933. Annie Besantová to bola, ktorá predpovedala príchod „Učiteľa sveta“ a jeho úlohu, ktorá bude vykonávaná osobnosťou pod menom Lord (Boh) Maitreya.

Plán budúcnosti

   Ako to tvrdí Benjamin Creme, keď ľudia uvidia Maitreyu - zrejme v onen pripravovaný Deň Deklarácie - budú mať čo obdivovať. Jeho vznešenosť a radosť, jeho múdrosť a všetko zhrňujúcu lásku, jeho pripravenosť deliť sa so všetkým, čo má a čím je, a to so všetkými ľuďmi. Preto - podľa Benjamina Crema - „sa ľudia obrátia k nemu, aby ich viedol“. Maitreya podľa Crema predostrie ľudstvu Plán budúcnosti. Tento plán má údajne toľko prekvapení, že len málo ľudí by im mohlo dnes porozumieť. Predstavte si veľkomestá svetla - hovorí Benjamin Creme - poháňané samotným Svetlom. Predstavte si dopravu, rýchlu a tichú, poháňanú samým svetlom, ďaleké svety a hviezdy priblížené na váš dosah.
  
(Lucifer v preklade znamená „Nositeľ svetla“ - pozn. red.)
  
Zaujímavé je, že - ako hovorí Creme - sloboda vôle nemôže byť narušená, preto Maitreya očakáva jeho príležitosť na „vynorenie sa“ a začatie svojej misie otvorene - toto má odštartovať tzv. deň D - deklarácie. Maitreya je netrpezlivý dlhým čakaním. Ale aj tak - čas je veľmi blízko. Preto tí, ktorých úlohou je pripraviť jeho cestu, majú na to veľmi málo času.
   Beda však zemi i moru, lebo zostúpil k vám diabol, plný zlosti, lebo vie, že má málo času. (Zjav. apoštola Jána 12,12)

mr25b.jpg (108597 bytes)

   Maitreya vie, že príchod Antikrista nie je pre kresťanov neznámy. Preto nemieni vystúpiť pod nejakým menom, a to ani pod svojím vlastným. Aby nalákal ľudí - tak ako prarodičov v raji sľubom „budete ako Boh“. Creme hovorí, že „Maitreyove meno nebude sprevádzať jeho prvé zjavenie sa, dovoliac ľuďom samotným, aby oni sami zhodnotili dôležitosť jeho poslania. Aký dôvod vedie Maitreyu k tomuto bezmennému vynoreniu sa - na toto odpovedá sám hovorca Benjamin Creme v čísle 11/99 časopisu Share international, ktorý s ním uverejnil besedu:
  Otázka: Rád by som si pozrel „Deň deklarácie“ v televízii. Počul som, to bude satelitné vysielanie. Treba mať satelitný prijímač? A čo obyčajné televízne kanály? Chcel by som vedieť čas a dátum vopred, nerád by som o toto vystúpenie prišiel...
  Creme: Nebojte sa - vystúpenie sa udeje na všetkých televíznych kanáloch a všetkých televíznych prijímačoch. Dátum a čas nie je známy - závisí od rýchlosti, akou ľudstvo odpovie na jeho učenie a predbežné zjavenia sa. Keď bude urobené rozhodnutie, médiá o tom dajú vedieť.
  Otázka: Prečo Maitreya nepoužije pri svojom vystúpení svoje meno?
  Creme: Jedným z dôvodov je, že mnoho ľudí nevie, kto vlastne Maitreya je. On si praje, aby bol predstavený ako muž, jeden spomedzi iných, ktorý má myšlienky, o ktorých väčšina ľudí doteraz vôbec ani neuvažovala. Týmto spôsobom nespôsobí rozdelenie ani medzi budhistami, moslimami či kresťanmi. Hovorí, že ak by bol predstavený ako Kristus, niektorí by sa tešili, iní zasa by hovorili, že je to vlastne Antikrist. Takže by tu bolo obrovské rozdelenie v názoroch na jeho osobu. Ak by sa predstavil ako Maitreya, to by zasa rozdelilo budhistov. Ak príde ako „jeden spomedzi mnohých“ - ľudia budú zaujatí predovšetkým jeho ideami. Každé jeho meno by bolo prekážkou ich spontánnej odpovedi na jeho idey. Musíme prijať jeho idey ako dobré, musíme chcieť sa rozdeľovať o všetky zdroje živobytia, musíme chcieť spravodlivosť a mier. Tak budeme náchylní povedať - toto je správne uvažovanie, chcel by som sa viac rozprávať s týmto mužom.
   Otázka: Ježiš povedal, že pred jeho druhým príchodom prídu faložní proroci, ktorým nemáme venovať pozornosť...?
   Creme: Áno - cirkvi dneška (katolícka i evanjelické) hovoria o tom, čo si myslia, že Ježiš urobí - že príde na konci sveta a zostúpi na oblaku oddeliť veriacich od neveriacich, potvrdiac tak, či boli alebo neboli počas života na správnej ceste. Nikdy sa to takto nestane! Ježiš je už vo svete, ten Ježiš, ktorý žil v Palestíne, je teraz veľkým majstrom a už osem rokov žije na okraji Ríma. Jedného dňa predstaví Maitreya Ježiša svetu ako jedného zo svojich apoštolov. Uvidíte tieto dve významné bytosti bok po boku po prvý krát a spoznáte pravý vzťah medzi Maitreyom ako Učiteľom sveta a Majstrom Ježišom.

* * *

  Ježiš im povedal: „Dajte si pozor, aby vás nikto nezviedol. Lebo prídu mnohí v mojom Mene a budú hovoriť: Ja som Mesiáš! a mnohých zvedú. Modlite sa, aby ste nemuseli utekať v zime, lebo v sobotu, lebo vtedy bude veľké súženie, aké nebolo od počiatku sveta až doteraz a už ani nebude. A keby sa tie dni neskrátili, nezachránil by sa nik, ale kvôli vyvoleným sa dni skrátia. Keby vám vtedy niekto povedal: Hľa, tu je Mesiáš alebo tamto je, neverte. Lebo vystúpia falošní mesiáši a falošní proroci a budú robiť veľké znamenia a zázraky, aby zviedli, ak je to možné, aj vyvolených... Keby vám teda povedali: Hľa, je na púšti, nevychádzajte. Hľa, skrýva sa v dome - neverte. Lebo ako blesk vzíde na východe a vidno ho až po západ, taký bude aj príchod Syna človeka...
   Hneď po súžení týchto dní slnko sa zatmie, mesiac nevydá svoje svetlo, hviezdy budú padať z Neba a nebeské mocnosti sa zachvejú.
   Vtedy sa na nebi zjaví znamenie človeka. Všetky kmene zeme budú nariekať a uvidia Syna človeka prichádzať na nebeských oblakoch s mocou a veľkou slávou. On pošle svojich anjelov za mohutného zvuku poľnice a zhromaždia jeho vyvolených zo štyroch strán sveta, od jedného kraja neba až po druhý.“ Mt 24,4-31
   Maitreya sa teda nezjaví v deň deklarácie pod menom - vie, že sa nemôže dať identifikovať s Antikristom. Je zvláštne, že ľudstvo si ho musí samo „vyvoliť“ a „pozvať“, pretože ani Antikrist zrejme nemôže porušiť slobodnú vôľu človeka, ktorú tento dostal od samotného Boha. Ak si ľudstvo Antikrista samo „vyžiada“ - dostane tento „zelenú“. To je jeden obrovský rozdiel medzi ním a Kristom, ktorý povedal „Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás“.
   „Lord Maitreya“ sa v súčasnosti i nachádza v severovýchodnom Londýne. Žije v chráme, kde údajne neje ani nespí, nevidí rozdiel medzi žiadnymi náboženstvami. Odtiaľ sa zjavuje, nasmerovávajúc svoje transformujúce energie do každého kúta zeme. Podľa Benjamína Crema - nenútené zmeny, ktoré on inšpiruje sa stávajú realitou a Maitreya očakáva pozvanie od ľudstva na vstup do verejného života.

Príprava „Dňa D“

   Položme si otázku: aké „nenútené zmeny“ to lord Maitreya inšpiruje, a ktoré sa stávajú realitou? Podľa slov hovorcu Benjamína Crema sa tieto zrejme týkajú ekonómie a finančníctva. Taktiež je možné, že Maitreya je hlavou slobodomurárskych lóží, ktoré prostredníctvom kapitálu a manipulácie so svetovými trhmi pripravujú onen všeobecný kolaps - a tým aj Deň Deklarácie, kedy Maitreya ponúkne ľudstvu „plán záchrany“.
   Myslím, že s tým úzko súvisí aj stavanie peňazí priam na piedestál Boha, aby ľudia uverili v ich moc a jedinečnosť. Potom im budú tieto vzaté a nahradené kreditnými kartami a nakoniec biočípmi. Po tejto fáze, keď bude mať „Antikrist“ po existenčnej stránke ľudstvo v hrsti, prinúti ho, aby uznal „Antikrista“ za boha. Kto tak neurobí - a budú to zrejme „fundamentalistickí veriaci“ - týchto porieši krvavou cestou, nepredstaviteľným prenasledovaním a likvidáciou.
   Fundamentalistickí veriaci - to bude Cirkev, ktorá sa zasvätila Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, ktorá si nedá vziať Eucharistiu a pre ktorú bude záväzným pravý pápež. Je možné, že onen „Kristus, žijúci na okraji Ríma“ - ako hovorí Creme, je budúcim Antipápežom, a títo dvaja (s Maitreyom) budú vystupovať „bok po boku a uvidíme ich pravý vzťah“.
   K nenúteným zmenám zrejme môžeme priradiť aj rozmach všetkých možných siekt, ktorých vodcovia sú pravdepodobne onými „majstrami múdrosti“ - a v pravý čas sa objavia po boku svojho Učiteľa sveta (najmä kórejec Sung yong Mun a iní). Tí, ktorí prepadávajú nerestiam akéhokoľvek druhu v rámci bezbrehého.liberalizmu, tí budú pre Maitreyu ľahkým sústom - pretože duchovne sa sami paralyzujú, stávajú sa otrokmi rôznych závislostí. Myslím, že pre veriacich by mal byť pozoruhodný vývoj v samotnej katolíckej Cirkvi, do ktorej - ežte podľa slov pápeža Pavla VI. - prenikol satanov dym. Aj v nej máme „modernistov“, teológov, ktorí radi zľavujú zo zásadných evanjeliových právd, a to aj v rámci falošného ekumenizmu v posledných rokoch - a čo je pozoruhodné - vyostruje sa odpor proti misii Panny Márie v súčasnom svete, tak ako na druhej strane táto misia zaznamenáva nesporný duchovný vzrast a to práve u tzv. „fundamentalistických“ skupín, teda hnutí, ktoré sa zasvätili Márii ako Víťazke nad satanom - určenej samotným Bohom.
   Nie je teda niă prekvapujúce, že samotný hovorca Maitreyu - Benjamin Creme - napáda „fundamentalistické“ skupiny. Je otázkou, preăo sa vlastne rôzni teológovia stavajú proti vzrastajúcemu pôsobeniu Panny Márie, a nazývajú ho „falošnou mariánskou úctou“. Rád by som si nechal predviesť týmito teológmi účinnejší, alebo aspoň tak účinný model evanjelizácie ako je práve evanjelizácia pôsobením Panny Márie v tejto dobe! Je prinajmenšom podozrivé, že mnohí kňazi i teológovia nevidia v súčasnosti pre Cirkev nič nebezpečnejšie ako práve prijatie misie Panny Márie.
   A popri tom sa bez problémov vedú polemiky o zásadných atribútoch kresťanstva - ako napríklad potreba individuálnej sv. spovede alebo dokonca prítomnosť Ježiša vo sv. Eucharistii.

"Anjel svetla"

   V roku 1977 lord Maitreya povedal: Tí, ktorí hľadajú znamenia, ich nájdu. V roku 1988 Benjamin Creme vyhlásil, že Maitreya zaplaví svet takými udalosťami, že ich ľudský mozog nikdy nebude môcť pochopiť. A ďalej hovorí: Prečo zázraky? Pretože Maitreya dúfa, že pomocou týchto „zázrakov“ upevní atmosféru nádeje a očakávania, do ktorej sa môže zjaviť ako „Učiteľ ľudstva“. Creme hovorí, že tieto zázraky, ktoré ľudstvo takto bude vnímať, vo svojej podstate nebudú nadprirodzenými udalosťami, ale javy, ktoré sa dali pohybu pravidlami prírody, ktoré ešte nepoznáme.
   Tak napríklad úkaz tzv. „svetelných krížov“ . Keď sa lord Maitreya objavil v roku 1988 v Nairobi, v oblokoch domov okolo Los Angeles v USA sa náhle objavili svetelné kríže. Je zvláštne, že Maitreya údajne má používať magnetizované uzdravovacie pramene, ba dokonca si prisvojuje aj niektoré zjavenia Ježiša a Panny Márie. Toto zodpovedá udalosti, pri ktorej sa v MedĎugorí Mirjane Dragičevičovej-Soldovej zjavil satan v podobe Panny Márie.
   Creme opisuje jedno zjavenie „Panny Márie“ istému potulnému kazateľovi Jamesovi Twymanovi, ktorému povedala, že do tohto sveta prišlo „Svetlo“ a noc je už skoro pri konci. James Twyman sa údajne v Sarajeve dostal do konfliktu s mystickou komunitou, nazývanou Emisári Svetla. Títo povedali, že Niekto prichádza do tohto sveta, a že táto osoba pomôže tento svet premeniť. Creme tvrdí, že „Panna Mária“, ktorá sa zjavila Twymanovi - bol vlastne samotný „majster“ Maitreya. Maitreya si na stránkach Share international privlastňuje niektoré zázraky, ako niektoré slziace sochy Panny Márie a podobne. Je týmto vysvetlený fenomén falošných zjavení, ktoré majú spliesť ľudí a odvrátiť ich od pravého obrátenia a života evanjelia, ako to prináša vo svojich zjaveniach Nepoškvrnená Panna? Je zvláštne, že Maitreya sa údajne zjavuje na stretnutiach „ fundamentalistických skupín“, ktoré považuje za „totalitné“. Zjaví sa akoby z ničoho - a tak aj zmizne. Naposledy sa zjavoval: 23. mája 1999 v Chatúme (Sudán) , 24. júla 1999 v Lubline (Poľsko!) , 1. augusta 1999 v Číne, 22. augusta 1999 v Chorvátsku. Pritom Poľsko a Chorvátsko možno považovať za štáty, ktoré možno označovať ako „najkatolíckejšie“, s veľkou mariánskou úctou. Pripomeniem, že do poľských stránok Maitreyu na internete sme sa nemohli dostať - sú neprístupné(!) Lord Maitreya prostredníctvom Share international šíri aj svoje posolstvá, texty akéhosi „antievanjelia“. V posolstve č. 135 hovorí: Moje objavenie sa pokračuje, teraz rýchle vstúpim do svetovej arény. V prichádzajúcich mesiacoch všetci uvidia moju tvár, budú počuť moje slová pravdy, zhromaždia sa okolo mňa v duchu a budú následovať moje vedenie.

* * *

   Panna Mária prostredníctvom DonaGobbiho: Už apoštol Ján tvrdil, že každý, kto popiera, že Kristus je Boh, je Antikrist. Socha alebo modla, postavená ku cti šelmy, aby sa jej klaňali všetci ľudia, je Antikrist. Počítajte teraz jeho číslo 666, aby ste pochopili, ako označuje meno jedného človeka...
   Odpad bude všeobecný, lebo takmer všetci pôjdu za falošným kristom a falošnou cirkvou. Vtedy sa otvorí brána a objaví sa človek alebo sama osoba Antikrista. (17. júna 1989)

* * *

   Akú podmienku má Maitreya, aby otvorene vystúpil? Hovorí: podmienkou môjho zjavenia sa je, že všetci budete všetko zdieľať (myslím tým azda závislosť od centrálnej evidencie?) Potom vyslovuje ďaľšiu pozoruhodnú vetu : Človek musí veci zdielať alebo zomrieť. Kto sa nedá zaevidovať, bude zrejme likvidovaný.
  Kristus hovorí: Kto verí vo Mňa, bude žiť, aj keď zomrie.
  Maitreya tvrdí: Nechcem, aby ste vo mňa verili. Najprv ma zakúste vo vás. Keď zakúsite vo vás, potom zistíte moju prítomnosť vo vás. Nie je to záležitosť viery. Chcem vyjadriť to, čo som cez vás - na to som prišiel. Neprišiel som založiť nové náboženstvo. Patrím každému. Nechcem, aby ste ma akceptovali alebo odmietali. Je to vaša vnútorná skúsenosť o mnou, ktorá je dôležitá...
   Podľa mojej rady vám bude umožnené zmeniť tie inštitúcie, ktoré vyžadujú zmenu. Podľa môjho príkladu budete inšpirovaní siahnuť ku Zdroju života samého. Mojou Láskou budete vzatí do Chrámu Pravdy a uvidíte Boha (!) Je na všetky pochybnosti, že Maitreya mieni „zmeniť“ predovšetkým katolícku Cirkev (!)

* * *

   Had bol ľstivejší ako všetky poľné zvieratá, ktoré urobil Pán, Boh, a vravel žene: „Naozaj povedal Boh: nesmiete jesť z nijakého rajského stromu?“ Žena odpovedala hadovi: Z ovocia rajského môžeme jesť, ale o ovocí stromu, ktorý je v strede raja nám Boh povedal: Nejedzte z neho a nedotýkajte sa ho, aby ste nezomreli.
   Tu povedal had žene: Nie, nezomriete, ale Boh vie, že v deň, keě budete z neho jesť, otvoria sa vám oči a vy budete ako Boh, budete poznať dobro a zlo.                        (Gn 3,1-5)

   Anjel Svetla
   Cirkevné slobodomurárstvo pracuje na zatemňovaní Božieho slova prirodzenými rozumovými výkladmi a v snahe urobiť ho „pochopiteľnejším“ a „prijateľnejším“ zbavuje ho všetkého nadprirodzeného obsahu. V dôsledku šírenia týchto bludov sa dnes mnohí vzďaľujú od pravej viery a dávajú tak za pravdu môjmu proroctvu vo Fatime: „Prídu doby, kedy mnohí stratia pravú vieru.“ Strata viery je odpadlíctvo...   (Modrá Kniha, 13. jún 1989)

* * *

   Je zvláštne, že Maitreya, ktorý chce tajomne vystúpiť v Deň „D“ a predstaviť sa svetu, sa „nechal“ odfotografovať na svojom zjavení sa v Nairobi (Keňa) v roku 1988. Je to časť  „prípravy“ na očakávané „pozvanie“ ľudstvom? (Je to zatiaľ jediná známa fotografia „Lorda“ Maitreyu).
   Existuje ešte osoba, ktorá o sebe tvrdí, že je reinkarnovanou „Madam“ Blavatskou. Je to austrálanka Margaret Birkinová a tvrdí, že cez ňu prechádza duch Maitreyu. Zaoberá sa jasnovidectvom a liečiteľstvom a jej úlohou má byť vedenie kurzov Maitreyovho učenia.

 

"Dobrodinec" Maitrea

   „Lord“ Maitreya šíri - ako sme sa už zmienili - aj svoje posolstvá, akýsi druh „apoštolských listov“. Zdá sa, že pre väčšinu ľudstva, ktoré nebude vedieť o čo ide, bude Maitreya skutočne vyzerať ako záchranca a dobrodinec. Posúďte sami:
   Zjavím sa skoro, ale najprv ukážem cestu novým smerom, ktorou musí človek ísť, ak prežije. Najprv sa ľudia musia sami vidieť ako bratia, synovia jedného Otca. Toto je podstatné preto, aby postúpili jeden krok bližšie k Najvyššiemu.
   V celom svete sú muži, ženy a malé deti, ktorí nemajú ani najzákladnejšie potreby pre to, aby zostali nažive a tlačia sa vo veľkomestách mnohých najchudobnejších krajín sveta. Tento zločin ma napĺňa hanbou.
   Moji bratia - hovorí ďalej Maitreya vo svojom „posolstve“ - ako sa môžete pozerať na týchto ľudí ako umierajú pred vašimi očami a nazývať sa ľuďmi? Môj plán je zachrániť týchto ľudí, mojich maličkých (!), od istej smrti hladom a od zbytočnej smrti.
   Mohlo by sa stať, že by ste sa zriekli tohto môjho vedenia, tejto príležitosti na pozdvihnutie a pokrok? Nie, moji priatelia, nemyslím. Ukážem vám, že cesta pre človeka je cesta bratstva, blízkej spolupráce a vzájomného porozumenia a služby. Toto je jediná cesta: Všetko ostatné zlyhalo. Moji priatelia, iba ak človek nie je schopný toto urobiť, človek prestane existovať na tejto zemi. Nehrozím, ale jednoducho konštatujem pravdu. Zostáva už iba málo ăasu na obnovenie rovnováhy prírody a sveta.
   Môj plán je, že moje učenie by malo predchádzať moju prítomnosť a pripraviť moju cestu. Keď ľudstvo bude tak trocha (!) pripravené, bude počuť môj hlas. medzičasom, moje námahy prinášajú ovocie, produkujú zmenu, priťahujú dohromady ľudí, národy a prinášajú novú nádej pre svet.

* * *

   Čo sa týka príchodu nášho Pána Ježiša Krista... Nech vás nezvedie nik nijakým spôsobom. Lebo nenastane, kým nepríde najprv odpad a nezjaví sa človek neprávosti, syn zatratenia, ktorý sa protiví a povyšuje nad všetko, čo sa nazýva Bohom alebo ăo sa uctieva, takže sa posadí v Božom chráme a bude sa vydávať za Boha. Potom sa zjaví ten zločinec, ktorého Pán Ježiš zabije dychom svojich úst a zničí jasom svojho príchodu, toho, ktorý príde pôsobením satana so všetkou mocou, znameniami a klamnými zázrakmi a s každým zvodom do neprávosti pre tých, čo idú do záhuby...  (Druhý list solúnčanom 2,3)

  Neverte každému duchu, ale skúmajte duchov, či sú z Boha, lebo do sveta vyšlo mnoho falošných prorokov. Duch, ktorý nevyznáva Ježiša, nie je z Boha. To je duch Antikrista, o ktorom ste počuli, Ďe príde, a už teraz je na svete.   (Prvý list Jána 4,1)

   Spôsob, akým Maitreya ponúka svoju osobu aj kresťanom, ktorí prijali za svojho Spasiteľa Ježiša Krista, pripomína starú ľudovú rozprávku o vlkovi, ktorí sa snaží napodobňovaním matkinho hlasu oklamať kozliatka:
   Uvidíte ma veľmi skoro, každý svojím vlastným spôsobom. Tí, ktorí ma hľadajú z hľadiska môjho milovaného apoštola Majstra Ježiša, nájdu jeho kvality vo mne. Tí, ktorí ma hľadajú ako učiteľa, sú bližšie ku cieľu, pretože to, čo som, je Učiteľ... Nič vás neoddeľuje odo mňa a čoskoro mnohí z vás si to uvedomia. Som s vami a vo vás. Ja sa pokúšam vyjadriť to, čo som cez vás. Pretože kvôli tomu som prišiel.
   Mnohí ma budú vidieť ako ich Vodcu. Mnohí ma nebudú poznať. Mojím cieľom je vstúpiť do života všetkých ľudí a cez nich zmeniť ich život.

Znamenia tmy

   Pozoruhodné informácie o príprave lorda Maitreyau priniesol taliansky časopis Il Segno vo svojom novembrovom čísle 1999.
  Podľa týchto informácií po celom   Španielsku (ďaľšia krajina so silnou katolíckou tradíciou!) je v týchto dňoch rozširovaný perfektný propagačný materiál, ktorý oznamuje, že sa približuje deň  už dávnejšie ohlasovanej Deklarácie . Il Segno píše, že tí, čo budú Deklaráciu počuť a čítať, zacítia z nej „hlbokú lásku, akú nikdy predtým nepoznali, že to bude láska vnímateľná, hmotnej podoby a budú ju sprevádzať početné zázračné uzdravenia.“
    Ako informuje Il Segno - hovorca Maitreyu Benjamin Creme cestuje v tomto čase po Španielsku a organizuje konferencie s ezoterickými témami, hlavne náukou Heleny Blavatskej. Jej teozofizmus hlása, že na svete sa objaví nový „Líder“ ľudstva. Tento líder bude mať v programe boj proti Rímu a jeho kňazom, aby „vyhnal Boha z Neba“ a kresťanstvo „zmietol zo Zeme“.
   Podľa mesačníka Il Segno sa od roku 1975 intenzívne šíria tieto myšlienky prostredníctvom hnutia New Age. Toto hnutie má široký vplyv predovšetkým v západnom svete, má vplyv na mnohé úseky života - napríklad i na obchod s potravinami, textilom a športovými potrebami (spôsobuje zrejme orientovanie sa na masovú reklamu konzumu). Šíri rôzne formy meditácie a sebakontroly, infiltruje sa až do politických strán a svetových organizácií. Toto hnutie je veľmi škodlivé - pokúša sa zaviesť v ľudskej spoločnosti uctievanie satana a jeho cieľom je zničiť katolícku Cirkev a nahradiť vieru v Jediného Boha vierou v nového Krista (Antikrista).
  
Ako to uvádza mesačník Il Segno, všetky slobodomurárske aj teozofické spoločnosti hlásajú, že zakrátko sa objaví muž menom Maitreya a predstavujú ho ako Krista, ktorého príchod sa očakáva.
  Il Segno prináša aj niektoré pozoruhodné skutočnosti, ktoré svedčia o nadchádzajúcom vrcholnom duchovnom nebezpečenstve. Ako to doslova uvádza vo svojom novembrovom čísle 1999 - v tejto súvislosti treba na úvod povedať, že na všetkých konferenciách, ktoré Benjamin Creme organizoval, sa vyskytlo niekoşko nevysvetliteľných javov.
  
Kolumbijský novinár P. Pitchon, žijúci v Londýne, sa zúčastnil na konferencii pod názvom „Znovuobjavenie sa Krista a učitelia Múdrosti “, ktorú organizoval Benjamin Creme. Pitchon doslova uvádza: „Na konci závereăného prejavu Creme rozopäl ruky, zatvoril oči a povedal, že príjmeme požehnanie Maitreya - „Krista“. Len čo to povedal, zbadal som, že jeho tvár zmizla a nahradila ju úplne iná tvár, s výraznými orientálnymi črtami, ožiarená silným svetlom. Nastalo hrobové ticho. Toto „požehnanie“ trvalo asi 15 minút. Uprene som hľadel do tej tváre. A keď sa nám stretli oči, zacítil som okolo srdca v celej oblasti hrudníka veľké vzrušenie, silný zážitok a zdalo sa mi, akoby z tých očí prúdila vlna energie. A to všetko malo kvalitu akejsi čistej lásky.
   Potom nasledovalo oznámenie, že po zverejnení Deklarácie Maitreya podrobnejšie oboznámi so svojou doktrínou skupinu dvanástich učiteľov.
   Budú to svetoví lídri, ktorí pomôžu zostaviť svetovú vládu a zaviesť jednotnú menu. Prijatie svetovej meny bude údajne dôkazom, že ľudstvo uznáva Maitreyu a že on je ten, ktorého ľudstvo očakávalo. Jeho vláda nemá byť nadnárodnou vládou ani diktatúrou, ale bude to federácia na spôsob britského Commonwealthu.
   Spomeniem ešte prípad, ktorý som osobne zažil - píše Pitchon. V španielskej Valencii som šiel na prednášku Benjamina Crema, ktorú usporadúval pod názvom „Udalosti, ktoré sú ohlásené na koniec časov“. V predvečer prednášky mi organizátori umožnili zúčastniť sa na vystúpení Benjamina Crema v internáte poslucháčov medicíny. Tu som sa mal dozvedieť viac o Maitreyovi. Ľudia tu stáli v preplnenej sále. Boli tu rodičia s deťmi, ktoré stále plakali, starší ľudia, možno chorí na priedušky, lebo stále kašľali. Keď predstavili Benjamina Cremeho a podali mu mikrofón, aby prehovoril, na sálu začahlo absolútne ticho, hrobové, neznesiteľné ticho, aké som ešte nezažil. Ani deti nezaplakali, ani starší ľudia nezakašľali. Prežívali sme pocity úzkosti, ktorá - ako sa nám zdalo - nemala konca. Potom Creme takto prehovoril: „Prežili ste hlboké ticho. To je dôkaz, že nad vami sa vznášal duch Maitreyu, aby vás požehnal“.
   Nasledovali ďalšie vystúpenia, v ktorých sa pertraktovali názory, odlišné od Biblie. Avšak rečníci odôvodňovali svoje tvrdenia aj citátmi z Biblie. Uvažoval som - píše Pitchon, že v diskusii položím túto otázku: Ak teda má prísť, ako hovoríte, Maitreya a pred druhým príchodom Krista má prísť Antikrist, nebude uvádzaný Maitreya, ak vôbec príde, predpovedaným Antikristom? Pretože otázky sa mohli dávať iba písomne, usúdil som, že na takúto otázku aj tak neodpovedia. Vyšiel som zo sály. Vonku som sa utíšil a vrátil sa mi pokoj. Znova a znova som si kládol otázku, či by mohol byť tento Maitreya tou osobou, o ktorej sa hovorí v 1. kapitole Apokalypsy:   Nezraniteľný, na pohľad podobný Kristovi, schopný robiť falošné zázraky, ktorý má vyriešiť hospodárske problémy a vytvoriť svetovú vládu. Bude to on, ktorý - ako hovorí Apokalypsa - sa dá uctievať akoby bol  bohom, ktorý bude bojovať proti všetkým náboženstvám a bude vytupovať vo vlastnom mene? Ak by tomu tak bolo, tak potom by to bol on Antikrist...

   Buďte pripravení čoskoro ma uvidieť. Buďte pripravení počuť moje slová nasledovať moje myšlienky a ísť podľa môjho želania. Prijmite ma do seba a nechajte ma pracovať cez vás. Urobte ma časťou vás samých a ukážte ma svetu. Dovoľte mi prejavovať sa cez vás a poznať Boha. Nech Božské Svetlo, láska a sila jediného a svätého Boha sa teraz prejaví v rámci vašich sŕdc a myslí. Nech toto prejavenie sa vás vedie k poznaniu, že Boh prebýva ticho, teraz a naveky vo vnútri vás všetkých...  (Maitreya vo svojom "posolstve" z novembra 1999  )

Namiesto záveru

   Viem, že klamstvo, ktoré príde na tento svet, bude také veľké, že otrasie najsilnejšími. Najsilnejšími! Bude to klamstvo, ktoré tento svet ešte nezažil, pretože Cirkev sa potrebuje očistiť. Ale keď zostaneš pri svojej MAME, potom ťa to klamstvo nemôže strhnúť. Keď zostaneš celkom jednoduchým, potom sa nedáš oklamať. Budú mnohí, ktorí toto klamstvo budú nasledovať...
   sestra Mária Goretti (Iveta Korčáková), vizionárka z Litmanovej, 4. 11. 1995

  Panna Mária prostredníctvom Dona Gobbiho
   Svedectvo Duch vás privedie k pochopeniu celej pravdy
(18. mája 1997)

   Na toto ľudstvo zošlem lúče lásky a svetla svojho Nepoškvrneného Srdca. Osvietia vám cestu, po ktorej musíte ísť, aby ste sa vrátili k Bohu po ceste obrátenia, modlitby a pokánia. Lebo iba v mojom Nepoškvrnenom Srdci nájdete útočisko vo chvíli trestu. Keď do nej (Cirkvi) vstúpil človek neprávosti a dovŕši ohavné spustošenie, vyvrcholiace strašným rúhaním a všade sa rozšíri veľký odpad, vtedy moje Nepoškvrnené Srdce pozbiera malý zvyšok verných, ktorí budú v utrpení, v modlitbe a v nádeji očakávať návrat môjho Syna Ježiša v sláve (13. mája 1994)

   Opakujte so silou lásky modlitbu, ktorú som vás naučila:
  Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, tvojej milovanej Nevesty! (22. mája 1994)
  Rozmnožujte všade večeradlá modlitieb, o ktoré som vás prosila, ako bezpečné miesta, ako útočištia, kde sa môžete skryť pred strašnou búrkou, ktorá vás čaká. Vo večeradlách budete uchránení od zla a od všetkých nebezpečenstiev, ktoré vám hrozia. (31. decembra 1993)

Pripravil: Anton Selecký